Hrvatske planinske kuće

Trudom brojnih naraštaja u hrvatskim planinama uređena je bogata planinarska infrastruktura koju čini 6.000 kilometara planinarskih putova i više od 150 planinarskih domova, kuća, skloništa…