Maslenički most na autocesti A1 - jedan od većih mostova ove vrste u svijetu
Foto: Pixabay

Maslenički most na autocesti A1 je armiranobetonski je lučni most iznad Novskog ždrila, nedaleko od naselja Maslenica, oko 1,5 km sjevernije od Starog masleničkog mosta.

Ukupnu dužinu mosta je 377,60, širinu 20,40, a rasponski sklop iznosi 350 metara, dok rasponsku konstrukciju čini luk raspona 200 metara.

Maslenički most spada među veće armiranobetonske lučne mostove u svijetu.

Maslenički most na autocesti A1 - jedan od većih mostova ove vrste u svijetu
Foto: Pixabay
Maslenički most na autocesti A1 - jedan od većih mostova ove vrste u svijetu
Foto: Pexels